Combo Đánh Bóng Kính, Xóa Xước Kính NK

Đánh giá

:

Giá

:

-21%
Video sản phẩm:
Đang cập nhật ...
Phân Loại
Máy


Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

COMBO đánh bóng kính xước nông cơ bản bao gồm:

 - [TÙY CHỌN] x1 Máy đánh bóng đồng tâm công suất lớn NK (Kèm đế đỏ đen 5inch M14)

 - x1 Xi đánh bóng kính chai 120ml

 - x2 Phớt lông cừu đánh kính dày chịu nhiệt 5inch

COMBO đánh bóng kính xước sâu cơ bản bao gồm:

 - [TÙY CHỌN] x1 Máy đánh bóng đồng tâm công suất lớn NK (Kèm đế đỏ đen 5inch M14)

 - x1 Xi đánh bóng kính chai 120ml

 - x2 Phớt lông cừu đánh kính dày chịu nhiệt 5inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B1 (Xanh dương) 5inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B2 (Đỏ) 5inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B3 (Xanh lá) 5inch

 

COMBO đánh bóng kính CHUYÊN SÂU bao gồm:

 - [TÙY CHỌN] x1 Máy đánh bóng đồng tâm công suất lớn NK (Kèm đế đỏ đen 5inch M14)

 - x1 Xi đánh bóng kính chai 120ml

 - x2 Phớt lông cừu đánh kính dày chịu nhiệt 3inch

 - x2 Phớt lông cừu đánh kính dày chịu nhiệt 5inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B1 (Xanh dương) 5inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B2 (Đỏ) 5inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B3 (Xanh lá) 5inch

 

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B1 (Xanh dương) 3inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B2 (Đỏ) 3inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B3 (Xanh lá) 3inch

COMBO đánh bóng  kính ĐẦY ĐỦ bao gồm:

 - [TÙY CHỌN] x1 Máy đánh bóng đồng tâm công suất lớn NK (Kèm đế đỏ đen 5inch M14)

 - x1 Xi đánh bóng kính chai 120ml

 - x1 Đế đỏ đen 3inch M14

 - x2 Phớt lông cừu đánh kính dày chịu nhiệt 3inch

 - x2 Phớt lông cừu đánh kính dày chịu nhiệt 5inch

 - x2 Phớt nỉ rối đánh bóng kính 3inch

 - x2 Phớt nỉ rối đánh bóng kính 5inch

 - x2 Nhám kính xóa xước một bước 3inch

 - x2 Nhám kính xóa xước một bước 5inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B1 (Xanh dương) 3inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B2 (Đỏ) 3inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B3 (Xanh lá) 3inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B1 (Xanh dương) 5inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B2 (Đỏ) 5inch

 - x2 Nhám kính xóa xước sâu B3 (Xanh lá) 5inch

 

Sản phẩm liên quan

0988.428.107